Monday, November 27, 2006

KÜÇÜK MUCİTLER ‘E HOŞ GELDİNİZ

Küçük mucitler Avrupa komisyonu tarafından finanse edilen bir Socrates Comenius 1 Okul Ortaklıkları projesidir.
“Küçük Mucitler” in temel hedefi Avrupa ve civarındaki ülkelerdeki fakir çocukların oyunlarını ve bu oyunları oynayarak eğlenmek için icat etikleri oyuncakları keşfetmek ve bunları İngilizce ve proje ortaklarının kendi dillerinde hazırlayacakları birer kitapta toplayıp basmaktır.
Projenin amacı çocukların yaratıcı düşüncelerine ve üretkenliklerine değer verilmesini sağlamaktır.
Araştırma çalışması ve oyunların toplanması her takımın öğretmenleri ve projeye dâhil edilen öğrenciler tarafından gerçekleştirilecektir. Araştırmanın hedef kitlesini 6-7 ve 14-15 yaşları arasındaki çocuk grupları oluşturacaktır. İlk etapta çocukların sokaklarda arkadaşlarıyla oynadıkları oyun türleri ve bu oyunlarında kullandıkları materyaller bir süre gözlemlenecektir. Aslında çocukların oyunlarını hazır oyuncaklarla mı yoksa kendi yaptıkları oyuncaklarla mı oynadıklarını görmenin ilginç olacağını düşünüyoruz.

Proje bitiminde ortaya çıkaracağımız ürünler şunlar olacaktır:

· Proje süresince toplayacağımız oyunları içeren ve İngilizce ve ortak ülkelerin kendi dillerinde hazırlanacak bir kitap.
· Oyunların oynanırken ve oyuncakların hazırlanırken kaydedildiği bir CD.
· Romanya Takımının hazırlayacağı ders dışı İngilizce Klubü aktiviteleri
· Bir web günlüğü
· Projemizin web sitesi

Projemizin somut olarak amacı;

· Avrupa ve civarındaki ülkelerdeki fakir çocukların oyunlara ve bu oyunları oynamak için geliştirdikleri oyuncaklara gereken değerin verilmesini sağlamak için bu oyunları İngilizce ve proje ortaklarının kendi dillerinde hazırlayacakları birer kitapta toplayıp basmak,
· Çocukları araştırma ve çalışma takımına katmak,
· Çocukları diğer ülkelerden gelen akranlarıyla iletişim kurabilmek için yabancı dil öğrenmeye sevk etmek,
· Öğretmenleri ve öğrencileri modern bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya sevk etmek,
· Çocukların en sevdikleri boş zaman aktivitelerini; oyunları, kullanarak öğrenci ve öğretmenler arasındaki kültür alışverişini artırmak,

Beklenen etkiler:

· Öğrenciler kendi yaratıcı potansiyellerine nasıl değer vereceklerini öğrenecekler,
· Öğrenciler diğer ülkelerden gelen akranlarıyla iletişim kurabilmek için yabancı dil öğrenmeye sevk edilecekler,
· Proje çalışması öğrencilerin İngilizce okuma, konuşma ve yazma kabiliyetlerini geliştirecek,
· Hem öğrenciler hem de öğretmenler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerilerini geliştirmek için güdülenecekler,
· Öğrenciler takım içinde çalışmayı, görüş alışverişi ve takım içerisinde iş birliği yapmayı öğrenecekler,
· Öğretmenler, proje faaliyetlerini müfredat ile bütünleştirmek, öğretim metotlarını zenginleştirmek için yaratıcılıklarını kullanmak ve diğer meslektaşlarıyla kendi yenilikçi girişimlerini paylaşmak için motive edilecekler. Ve ayrıca onlar, Avrupa’dan gelen diğer proje ortakları öğretmenlerle bilgi ve tecrübe alış verişi açısından fayda sağlayacaklar,
· Öğrenci ve öğretmenler arası kültürel değişimler, ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleye yardımcı olacak ve diğer insanlara karşı hoşgörülü olmayı geliştirecek,
· Uzun vadede, yerel halk projeden çocukların yetişkinlerle iletişime olan ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilmek için faydalanacak,
· Proje, öğretmenlere ve eğitim camiasına öğrencileri ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirmelerine yardımcı olacak bilgiyi sağlayacak,
· Proje, insanların, çocukların istediklerinde yeterince yaratıcı olabileceklerinin farkına varmasını sağlayacak,
· Proje, günümüz öğrencilerinin ufuklarını açarak, yarınların açık fikirli toplumunu oluşturmaya katkı sağlayacak.


Projenin duyurulması çeşitli yollarla sağlanacaktır. Bunlar:

· Bütün ortak okullar tarafından düzenlenecek öğrencilerin çalışmalarının ve resimlerinin yer aldığı sergiler ve sunumlar.
· Yerel ve bölgesel öğretmen toplantıları
· Yerel medya
· Belirli gün ve haftalar (Avrupa için)
· Projenin web günlüğü ve internet sitesi.

Projeye dâhil olan okullar:


75. YIL KIRKÖY YATILI İLKÖĞRETİM BÖLGE OKULU MUŞ TÜRKİYE

SCOALA CU CLASELE I – VIII NR 5 BAIA MARE - ROMANYA


LICEUM OGOLNOKSZTALCACE UMIEJETNOCI TWORCZYCH (HIGH SCHOOL OF CREATIVE SKILLS) LODZ - POLONYA

Birinci proje toplantısı Kasım ayının içinde Romanya’nın Baia Mare şehrinde düzenlenecektir.